Người đi xuất khẩu lao động có thể vay được trên 50 triệu đồng

Theo Nghị định số 61/2015/NĐ – CP ngày 9.7.2015 của Chính phủ về Chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm, người lao động đăng ký đi lao động ở nước ngoài có thể vay tới hơn 50 triệu.

Chính sách, thủ tục vay vốn ngân hàng đi XKLĐ -1
Nhà nước có chính sách hỗ trợ người lao động có nguyện vọng đi XKLĐ thông qua chính sách vay vốn ngân hàng

I. Chính sách vay vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội

Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) cho biết, theo Nghị định số 61/2015/NĐ – CP ngày 9.7.2015 của Chính phủ về Chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm, thời hạn cho vay đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài không vượt quá thời hạn làm việc ở nước ngoài của người lao động được ghi trong hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Về phương thức cho vay, đối với người lao động đi xuất khẩu lao động (XKLĐ) là độc thân và người lao động vay thông qua hộ gia đình, có mức vay trên 50 triệu đồng/lao động, có thể trực tiếp tại trụ sở chi nhánh NHCSXH cấp tỉnh hoặc trụ sở Phòng giao dịch NHCSXH cấp huyện.

Ngoài ra, NHCSXH còn áp dụng phương thức cho vay trực tiếp có ủy thác một số nội dung công việc (như cho vay hộ nghèo) áp dụng đối với người lao động vay thông qua hộ gia đình có mức vay đến 50 triệu đồng/lao động. Theo NHCSXH, đối với mức vay trên 50 triệu đồng, người vay phải có tài sản bảo đảm tiền vay theo quy định của pháp luật và hướng dẫn thực hiện bảo đảm tiền vay của NHCSXH.

II. Quy trình – thủ tục vay vốn Ngân Hàng đi XKLĐ

1. Quy trình

Khi trúng tuyển, người đi xuất khẩu lao động, tu nghiệp sinh, thực tập sinh sẽ được công ty cấp hồ sơ vay vốn ra ngân hàng làm thủ tục. Các ngân hàng có làm dịch vụ cho vay vốn đi xuất khẩu lao động: Ngân hàng nông nghiệp Agrigbank, Ngân hàng chính sách, ngân hàng công thương (Viettinbank)

– Hình thức cho vay: bằng tiền VNĐ
– Lãi xuất cho vay theo lãi suất cho vay do các ngân hàng quy định tại thời điểm cho vay.
– Thời hạn cho vay tối đa không vượt quá thời hạn làm việc ở nước ngoài của người lao động được ghi trong hợp đồng ký kết giữa người lao động và doanh nghiệp dịch vụ.

2. Thủ tục vay vốn ngân hàng

Vay vốn ngân hàng đi xuất khẩu lao động cần những thủ tục sau:
– Giấy xác nhận tuyển dụng.
– Giấy đề nghị chuyển tiền.
– Bản cam kết tháng, quý, năm.
– Giấy đề nghị vay vốn (đối với người độc thân).
– Giấy đề nghị vay vốn (đối với người làm viêc có thời hạn ở nước ngoài).
– Thẩm định của cán bộ tín dung.
– Bản cam kết.
– Giấy xác nhận nộp tiền kí quỹ.
– Giấy phép của công ty.
– Hợp đồng dịch vụ đưa người lao động đi nước ngoài.
– Tờ trình.

III. Lời kết

Những người lao động có mong muốn đi xuất khẩu lao động, tu nghiệp sinh, thực tập sinh nhật bản, Đài Loan,..nhưng tài chính còn eo hẹp, có thể tham khảo chính sách hỗ trợ vay vốn ngân hàng này. Người lao động có thể đến ngân hàng trực tiếp tìm hiểu hoặc thông qua các công ty xuất khẩu lao động. Các công ty sẽ hướng dẫn, hỗ trợ bạn hoàn thành thủ tục, hồ sơ vay vốn và có thể đứng ra bảo lãnh để giúp bạn vay được.

GỌI NGAY