GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG SỐ 48/LĐTBXH-GP

          – Căn cứ Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng ngày 13/11/2020;
         – Căn cứ Nghị định 112/2021/NĐ-CP ngày 10/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;
       Công ty Cổ phần Phát triển nhân lực SIMCO Sông Đà đã được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cấp Giấy phép số 48/LĐTBXH-GP ngày 28/12/2022 để thực hiện hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, được đổi từ Giấy phép số 977/LĐTBXH-GP cấp ngày 16/10/2017 theo Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng số 72/2006/QH11

GỌI NGAY