THÔNG TIN LIÊN HỆ

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC SIMCO SÔNG ĐÀ

Người đại diện: Ông Nguyễn Sĩ Hiển  /  Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị
Địa chỉ: Tòa nhà SIMCO Sông Đà, tiểu khu ĐTM Vạn Phúc, P.Vạn Phúc, Hà Đông, HN
Điện thoại : (024) 2223 2416
Mã số thuế : 0107603057
Tài khoản số:  4501 0005479289 tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Tây.