Thi tuyển đơn hàng “Xây trát”, “Mộc nội thất”, “Cốt thép”, “Chống thấm”

Ngày 15/9/2018, tại Trường CĐN SIMCO Sông Đà Công ty CP SIMCO Sông Đà đã tổ chức thi tuyển đơn hàng “Xây trát”, “Mộc nội thất”, “Cốt thép”, “Chống thấm” của Nghiệp đoàn NICCHU. Các đơn hàng có mức lương cơ bản từ 14 – 16 Man/tháng tương đương 28 – 32 triệu VNĐ, các thực tập sinh sẽ làm việc tại tỉnh Hiroshima và Fukuoka – Nhật Bản, dưới đây là một số hình ảnh thi tuyển của đơn hàng:

GỌI NGAY